• Europese talen

  • Japans


 

 

Je leert je in authentieke, voor de hand liggende situaties op een zeer eenvoudige manier uitdrukken. 

Spreken, luisteren, schrijven en lezen, maar ook de nodige ondersteunende kennis leer je al doende, gewoon in de les, via het leerplatform of bijkomende oefeningen. Examens hebben we niet. In plaats daarvan volgen we je vorderingen heel regelmatig op d.m.v. concrete en zo authentiek mogelijke opdrachten.

NIVEAU

In het eerste jaar (RG 1.1) starten we van nul. Voorkennis is niet vereist. 
Naarmate je opklimt doorheen onze verschillende modules, wordt je taalgebruik vlotter, gevarieerder en alsmaar meer correct. 

 

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Na iedere module ontvang je een deelcertificaat. Een certificaat krijg je op het einde van een richtgraad. Beide documenten zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap en beantwoorden bovendien aan de richtlijnen van het Europese Referentiekader (ERK). Dat systeem maakt het mogelijk om de taalcompetenties van studenten over de grenzen heen te beschrijven en te vergelijken.

TEWERKSTELLING

Elke extra taal die je spreekt, opent een raam op de wereld. Ze geeft je de mogelijkheid om te reizen en nieuwe culturen te ontdekken, maar biedt jou ook een grote troef om je carrière een boost te geven.

VERVOLGMOGELIJKHEDEN

Om de basis van het Japans onder de knie te krijgen, moet je in principe 8 modules doorlopen.  Wij bieden ook de modules aan, al naargelang onze mogelijkheden en jullie interesses.

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Om in te stappen in het volwassenenonderwijs moet je de tweede graad van het secundair hebben afgerond en minimum 16 jaar zijn.
Wil je aansluiten bij een hogere module dan de eerste, dan bewijs je je voorkennis met een certificaat dat je in een ander CVO behaalde, of je legt een niveautest af. In dat geval maak je best een afspraak per e-mail, of je komt naar één van onze infosessies.

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Gedurende het schooljaar volg je één lesavond per week, van 19.00 u. en 21.00 u. 

LESPLAATS

Campus Jef Denyn.

RECHT OP

  • Vlaams Opleidingsverlof: Nee        

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Ken je je niveau of start je in het eerste jaar, dan kan je online inschrijven vanaf 1 juli.
Wens je meer informatie, heb je specifieke vragen, wil je een instaptoets afleggen, ...? Mail gerust of kom naar één van onze infosessies op campus Jef Denyn of campus Waver.

KOSTPRIJS

Je betaalt € 1,50 per lestijd.
Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling genieten. (Zie in de rubriek Vragen: vrijstelling van inschrijvingsgeld).
Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog je cursusmateriaal, plus € 5 voor het gebruik van het elektronisch leerplatform.

Informatie over de handboeken, die je eventueel nodig hebt, krijg je in je eerste les.

 

PROGRAMMATIE

Campus Jef Denyn (J)

Elektronisch inschrijven?
Druk op "Schrijf in".  Druk op de link "Mijn inschrijvingen" die bovenaan in de groene balk verschijnt. Vul het formulier in. 
De 5 euro voor het leerplatform wordt automatisch mee verrekend.

 

Japans RG 1.1 A (Eerste jaar A)

Inschrijvingsgeld: 
90,00 €
Kost module: 
5,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Dinsdag - Avond
Begindatum: 
14/10/2019
Einddatum: 
23/05/2020