• Grafisch

  • Typografie / Lay-out


 

 

In deze module worden basisbegrippen van typografie en lay-out behandeld die onmisbaar zijn om tot een goed grafisch product te komen. De cursist houdt bij zijn ontwerpen ook rekening met het achterliggende grafisch productieproces.
Naast de typografische basisregels vormt taal een belangrijk element in deze module.

Na deze module kan de cursist:

  • diverse gereedschappen gebruiken en juist toepassen;
  • een druktechnische lay-out ontwerpen

 

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Na het succesvol volgen van deze module, ontvang je het deelcertificaat van deze module.

VERVOLGMOGELIJKHEDEN

Je kan ervoor kiezen om de overige negen modules te volgen die leiden tot het certificiaat 'Grafisch ontwerper'.

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Je kan starten in deze opleiding vanaf minimum 16 jaar en ouder.  

Iedereen kan instappen, maar basiskennis van Indesign is zeker aan te raden. Je kan eventueel ook deze cursus gelijktijdig volgen met de cursus Indesign.  

 

cols="8" begin="1"

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Deze module heeft een duur van 60 lestijden en start in september.

Je volgt één lesmomenten per week: 's avonds van 18.30 u. - 21.30 u.

LESPLAATS

Je kan de lessen volgen op campus Jef Denyn.

RECHT OP

  • Vlaams opleidingsverlof: Ja
  • Opleidingscheques: Ja          

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

(ON-LINE) INSCHRIJVEN?

Inschrijven kan op het secretariaat. Je kan online inschrijven vanaf 1 juli. Wens je meer informatie, heb je specifieke vragen, ...? Kom langs op het secretariaat op campus Jef Denyn.

KOSTPRIJS

Je betaalt € 1,50 per lestijd. Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten. (Zie in de rubriek "Vragen": vrijstelling van inschrijvingsgeld). Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog € 5 voor het gebruik van het elektronisch leerplatform per schooljaar.

PROGRAMMATIE

Typografie / Lay-out (WoAv)

Inschrijvingsgeld: 
90,00 €
Kost module: 
0,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Woensdag - Avond
Begindatum: 
11/09/2019
Einddatum: 
22/01/2020

Typografie / Lay-out (DiNm)

Inschrijvingsgeld: 
90,00 €
Kost module: 
0,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Dinsdag - Namiddag
Begindatum: 
17/09/2019
Einddatum: 
21/01/2020