• Nederlands - Specifiek aanbod

  • Nederlands voor Erasmusstudenten


 

 

Deze module richt zich tot buitenlandse studenten die via het uitwisselingsprogramma van Erasmus tijdelijk aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen studeren.
Bedoeling is dat zij zich in eenvoudig Nederlands kunnen uitdrukken en de taal van hun gastland leren begrijpen. 

NIVEAU

Voorkennis is niet vereist.

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

De lessen Nederlands leveren studiepunten op.

TEWERKSTELLING

Meertaligheid is steeds een troef.

VERVOLGMOGELIJKHEDEN

Voor vervolgcursussen kan je altijd op CVO TSM terecht.

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Je bent Erasmusstudent aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen.

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Je volgt gedurende één semester 2 lestijden per week op vrijdagvoor- of namiddag.

LESPLAATS

Campus De Vest van Thomas More

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Online inschrijven is voor deze opleiding niet mogelijk. Je kan je aanmelden bij de docenten en/of verantwoordelijken op Thomas More en schrijft officieel in tijdens de eerste les bij de leerkracht. Breng wel je paspoort mee!

KOSTPRIJS

De kosten worden via Thomas More verrekend.

PROGRAMMATIE

Zie uurrooster op Thomas More