• Zorg

  • Logistiek assistent


 

 

Je leert hier op welke manier je verpleegkundigen en zorgkundigen kan ondersteunen in hun zorg voor de zorgvrager. Je ontwikkelt je vaardigheden om huishoudelijke taken (maaltijden voorbereiden, afruimen en afwassen, bedden opmaken, kamers onderhouden, transport van stalen en documenten, … ) en beperkte administratieve taken op een professionele en methodische manier uit te voeren. Je leert eveneens hoe je correct zorgvragers kan verplaatsen. Je verleent echter geen directe zorg aan de zorgvrager.

MODELTRAJECT

De opleiding is modulair opgebouwd. Je kan kiezen voor een deeltijds of voor een voltijds traject.

In het voltijdse programma volg je 2 dagen per week les en loop je 3 dagen stage en dit gedurende 1 semester.

Het deeltijdse traject loopt over 2 semesters. Je volgt 1 dag per week les. Daarnaast loop je 1 tot 2 dagen stage per week. Afhankelijk van de start volg je les op maandag (start in september) of op dinsdag (start in februari), telkens van 08.20 u. tot 16.50 u. Je bent verplicht aanwezig tijdens de contactmomenten.

Indien je kan aantonen dat je reeds een aantal competenties verworven hebt (op basis van vorige opleidingen, werkervaringen) kan je een aanvraag indienen voor een aangepast leertraject. 

Na overleg met de trajectbegeleider is het ook mogelijk om de opleiding stapsgewijs af te werken op je eigen tempo.

NIVEAU

Geen voorkennis vereist.

 

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Je behaalt een certificaat Logistiek Assistent.

Het certificaat situeert zich op het niveau van het secundair volwassenonderwijs en is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

TEWERKSTELLING

Je kan met dit certificaat aan de slag in ziekenhuizen, woon- en zorgcentra en dagcentra.

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Om te kunnen starten met de opleiding Logistiek Assistent moet je 18 jaar of ouder zijn én deelnemen aan een infosessie en een instapgesprek. Op de infosessie starten we telkens in groep met algemene informatie. Nadien volgt een individueel gesprek met elke kandidaat-cursist (intake). De precieze data van onze infosessie vind je in de rubriek "infosessie". Je kan de opleiding starten in september of in februari. De plaatsen zijn beperkt, meld je dus tijdig aan voor de infosessie!

 

  • Praktische info

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

LESPLAATS

Je volgt les op campus Merode.

RECHT OP

  • Educatief verlof: Ja
  • Opleidingscheques: Ja          

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Je kan je niet online inschrijven voor deze opleiding. Inschrijven is pas mogelijk na een positief advies na het intakegesprekDe precieze data van onze infosessie vind je in de rubriek "infosessie". Je meldt je aan door jouw contactgegevens en de datum van jouw keuze door te sturen via een mailtje naar [email protected]. Je ontvangt een bevestiging van jouw inschrijving voor de infosessie via mail.

KOSTPRIJS

Je betaalt € 1,50 per lestijd, met een maximum van € 300 per semester. Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten. (Zie in de rubriek "Vragen": vrijstelling van inschrijvingsgeld). Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog € 10 cursusgeld per gevolgde module en € 5 voor het gebruik van het elektronisch leerplatform per schooljaar.

PROGRAMMATIE

Het uurrooster kan steeds opgevraagd worden via [email protected]