• Computer

 • ICT en Administratie


 

!NIEUWE OPLEIDING

In deze opleiding leer je alle ICT-vaardigheden voor administratieve toepassingen, in het bijzonder op het vlak van contentcreatie, communicatie en informatiemanagement.  Deze opleiding is de ideale springplank voor een carrière als office assistent of administratieve duizendpoot.  

In slechts één schooljaar leer je de knepen van office organization die absoluut nodig zijn voor een efficiënt administratief beheer in een goed georganiseerde werkplek. Je leert alles over het beheren, organiseren en delen van bestanden en gegevens.  Je leert werken met verschillende ICT-tools om te communiceren en afspraken te plannen. Je leert een verscheidenheid aan digitale tips en tricks om context te creëren.   

Je kan deze modules ook over meerdere schooljaren spreiden.

STRUCTUURSCHEMA

MODELTRAJECT

NIVEAU

Geen voorkennis nodig.

 

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Voor elke module die je succesvol hebt gevolgd, krijg je een deelcertificaat. Wanneer je bent geslaagd voor alle modules, behaal je het certificaat ICT & Administratie. Als je reeds een diploma secundair onderwijs hebt behaald of je hebt een Aanvullende Algemene Vorming (AAV) gevolgd in het volwassenenonderwijs, dan behaal je een diploma ICT & Administratie.

DIPLOMA SECUNDAIR?

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Je kan starten in deze module vanaf 16 jaar en ouder. Er is geen diploma of specifieke voorkennis vereist.

Er zijn 2 instapmomenten per jaar, in september en in januari. 
Elke nieuwe cursist moet verplicht deelnemen aan een oriënteringsperiode. Hiervoor moet je je apart inschrijven. Dit kan op de info-dagen van campus Vijfhoek zelf en ten allerlaatste de dag voor de start van de oriënteringsperiode. Voor de oriënteringsperiode vragen we een administratieve bijdrage van 15 Euro.

Om geldig in te schrijven voor de oriënteringsperiode breng je mee:  

 • je identiteitskaart
 • 15 euro administratieve bijdrage, contant of via bancontact
 • eerder behaalde attesten, die je een vrijstelling kunnen geven van bepaalde modules, o.a. :
  • rapporten: max. 4 jaar oud
  • van 5e – 6e – 7e jaar secundair onderwijs
  • origineel rapport en origineel ondertekend oriënteringsattest van de klassenraad
  • attesten van examencommissie
  • deelattesten of certificaten van andere TKO’s
  • deelattesten of certificaten van andere opleidingen

  

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Deze opleiding heeft een duur van 780 lestijden. 

LESPLAATS

De lessen gaan door op campus Vijfhoek.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Je kan je niet online inschrijven voor deze opleiding. Inschrijven is pas mogelijk na een positief advies na het intakegesprek en de oriënteringsproeven. De eerstvolgende infomomenten voor deze opleiding zijn op campus Vijfhoek op 28 augustus 2018 om 18 u. Je meldt je aan door jouw contactgegevens en de datum van jouw keuze door te sturen via een mailtje naar [email protected]. Je ontvangt een bevestiging van jouw inschrijving voor de infosessie via mail.

RECHT OP

 • Educatief verlof: Ja
 • Opleidingscheques: Ja          

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

KOSTPRIJS

Je betaalt € 1,50 per lestijd. Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten. (Zie in de rubriek "Vragen": vrijstelling van inschrijvingsgeld). Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog € 5 voor het gebruik van het elektronisch leerplatform per schooljaar.

PROGRAMMATIE