• HBO5

 • Elektromechanica


 

 

INTEGRATIE VAN DE HBO5-OPLEIDING (GRADUAATSOPLEIDING) ELEKTROMECHANICA IN DE THOMAS MORE-HOGESCHOOL

Vanaf 1 september 2019 wordt de HBO5-opleiding Elektromechanica omgevormd tot een graduaatsopleiding. Deze opleiding wordt dan een onderdeel van de Thomas More-hogeschool. Huidige studenten krijgen de kans om hun bestaande traject af te maken binnen het aanbod van Thomas More.

Nieuwe studenten kunnen vanaf september 2019 terecht in het nieuwe, 2-jarige graduaat Elektromechanische Systemen dat vanaf september 2019 in dagonderwijs georganiseerd zal worden op Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver.

Meer informatie over de nieuwe graduaatsopleiding Elektromechanische Systemen vind je hier.

Van harte welkom op één van onze infodagen in Thomas More Campus De Nayer, Sint-Katelijne Waver:

 • 27/04/2019, 10u-14u
 • 22/06/2019, 10u-14u
 • 04/09/2019, 18u-21u

Wij kijken er alvast naar uit om je binnenkort als Thomas More student te verwelkomen!

ELEKTROMECHANICA

Heb je je secundaire studie juist afgerond en wil je gedurende 1,5 jaar een toepassingsgerichte opleiding volgen waarmee je meteen aan de slag kan? Vind je niet je gading in een opleiding professionele bachelor? Of wil je je omscholen zodat je de steeds vernieuwende technieken en automatisering op de voet kan volgen?

Na je opleiding kan je als (onderhouds)technicus aan de slag en kan je:

 • ingezet worden voor uitvoeringstaken die een grote deskundigheid vergen en die je zelfstandig of in teamverband kan uitvoeren
 • complexe installaties van elektrische, elektromechanische, pneumatische, hydraulische of thermische aard ontwerpen, realiseren, in dienst stellen, bedienen en onderhouden
 • na voldoende ervaring, leiding nemen op het niveau van het middenkader
 • op verantwoorde wijze apparaten en gereedschappen selecteren, rekening houdend met hun karakteristieken, kostprijs en veiligheid voor de gebruikers en de omgeving
 • probleemoplossend denken

STRUCTUURSCHEMA

De opleiding is modulair opgebouwd. In totaal heb je 23 modules. Je kan steeds vrijstelling aanvragen op basis van hogere studies of ervaring uit het werkveld. Vraag informatie bij de trajectbegeleider (zie rubriek Contacteer ons).

 

NIVEAU

Hoger onderwijs, niveau 5.

BIJKOMENDE INFORMATIE

A1 - Toegepaste wiskunde 1

Je leert er de elementaire rekenvaardigheden of je frist ze op voor een goede integratie van de wiskundige berekeningen die in de opleiding aan bod komen.

ECTS fiche

A2 - Toegepaste wiskunde 2

Voortbouwend op 'toegepaste wiskunde 1' versterk je je wiskundige competenties die nodig zijn voor het oplossen van complexere elektrische problemen.

ECTS fiche

A3 - Basis elektriciteit

Je verwerft de basiskennis in elektriciteit, als voorbereiding op de studie van de elektrische machines. Elektromagnetisme en elektrostatica komen aan bod. Eerst wordt het gelijkstroomgedeelte, daarna het wisselstroomgedeelte besproken.

ECTS fiche

A4 - Basis elektronica 

Je leert de opbouw, de werking en de karakteristieken van de fundamentele halfgeleiderbouwstenen verduidelijken en uitmeten.

ECTS fiche

A5 - Labo elektriciteit/elektronica

Je leert in het labo werken met meetapparatuur. Je leert verschillende meetmethoden waardoor je beter inzicht krijgt in de werking van de verschillende elektrische en elektronische componenten.

ECTS fiche

A6 - Basis theoretische mechanica

Je maakt kennis met de statica, kinematica en de dynamica.

ECTS fiche

A7 - Tekenen en schema-analyse

Technische tekeningen zijn niet meer weg te denken in de elektromechanica. Je gaat aan de slag met een CAD-programma om elektromechanische tekenopdrachten te maken.

ECTS fiche

B1 - Mechanica/sterkteleer

Je werkt de basisbegrippen uit de statica verder uit en je maakt kennis met verschillende begrippen in verband met sterkteleer die in de techniek veelvuldig zijn terug te vinden..

ECTS fiche

B2 - Basis toegepaste mechanica

Deze module heeft als doel je vertrouwd te maken met de principes, de technologie en de berekening of juiste keuze van al de nodige componenten om een gehele machine op te bouwen en/of te onderhouden.

ECTS fiche

B3 - Materiaalkunde 

In deze module leer je de basiskennis van de verschillende materialen, zowel belangrijke traditionele als nieuwere materialen. Materiaalleer is dan ook een steunvak voor de verschillende mechanische modules.

ECTS fiche

B4 - Thermodynamica

Je verwerft een grondige kennis over de werking van machines en de principes waarop de steunen. De nadruk ligt op het leren begrijpen van toetsandsveranderingen en energieomzettingen, het leren lezen en tekenen van toestandsdiagrammen en het leren gebruiken van tabellen.

ECTS fiche

B5 - Pompen, ventilatoren, compressoren

De installatie en het gebruik van de pomp, de verschillende soorten ventilatoren maar ook de werking van compressoren komt  in deze module aan bod.

ECTS fiche

B6 - Pneumatica

Je verwerft een grondige kennis van de pneumatische technologie. Je raakt vertrouwd met de principes, de technologie, de functies en het toepassingsgebied van pneumatische vermogens- en besturingssystemen.

ECTS fiche

B7 - Toegepaste mechanica

Je raakt vertrouwd mat de principes en de technologie van enkele metingen, je maakt kennis met de meetapparatuur, interpreteert meetwaarden en je stelt karakteristieken op.

ECTS-fiche

C1 - Analoge basisschakelingen

Je raakt vertrouwd met de passieve en actieve elektrische componenten. Je bestudeert de eigenschappen en basistoepassingen van RC-ketens, filters en OPAMP's.

ECTS fiche

C2 - Vermogenselektronica 

In deze module staan de energieconvertoren centraal, de werking en het toepassingsgebied. Volgende onderwerpen komen aan bod: diodegelijkrichters, thyristorgelijkrichters, mutatoren, choppers, frequentieregelaars, AC en DC snelheidsregelingen en de beveiliging van de halfgeleiderscomponenten en de schakelingen.

ECTS-fiche

C3 - Elektrische machines 

Je verwerft inzicht in de werking en de eigenschappen van elektrische machines, je maakt kennis met uiteenlopende aspecten van de elektriciteit: gelijkstroommachines, de driefasige en eenfasige asynchrone motor, de wisselstroomgenerator en de synchrone motor.

ECTS-fiche

C4 - Labo elektrische machines 

Je werkt de verworven kennis in "elektrische machines" praktisch uit.

ECTS-fiche

C5 - Digitale combinatorische schakelingen

Je leert de beginselen van de Boleaanse algebra en je raakt vertrouwd met de systemen waarvan het werkingsprincipe berust op de Boleaanse algebra. Je ontwerpt digitale schakelingen met behulp van poorten en specifieke IC's, in het labo test je praktische schakelingen.

ECTS-fiche

D1 - Meet- en regeltechniek

De blokschematische weergave van processen en systemen staan hier centraal. Alle soorten regelaars komen aan bod, evenals de corrigerende organen en de regelkleppen. Ook de regelprincipes worden onderzocht met praktische voorbeelden. 

ECTS-fiche

PLC 1

Je leert de algemene basis programmatie van de PLC, vertrekkende van een grafische voorstelling van het automatiseringsprobleem. Je leert een grafische voorstelling opstellen.

ECTS-fiche

D3 - PLC 2 

In deze module werk je meer rond analoge signalen. Je lees met de PLC temperaturen, drukken of debieten in, stop je de meetgegevens in tabellen en stuur je ze bij. Je past de PLC-programma's aan en je onderhoudt ze.

ECTS-fiche

D4 - Projectwerk procesautomatisering

Dit is de afsluitende module waar je de kans krijgt om je opgedane kannis en vaardigheden toe te passen op het werkveld. Je gaat 4 weken op stage.

ECTS-fiche

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Je bent minstens 18 jaar en je beschikt over een diploma secundair onderwijs.

Geen diploma secundair onderwijs? Je kan tevens de opleiding aanvatten wanneer je slaagt in een toelatingsproef. Je neemt contact op met de trajectbegeleider voor meer informatie.

VERVOLGMOGELIJKHEDEN

Je kan het aanvultraject Professionele Bachelor Elektromechanica volgen binnen het samenwerkinsgverband Track5.

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Je bent minstens 18 jaar en je beschikt over een diploma secundair onderwijs.

Geen diploma secundair onderwijs? Je kan tevens de opleiding aanvatten wanneer je slaagt in een toelatingsproef. Je neemt contact op met de trajectbegeleider voor meer informatie.

Je hoeft geen voorkennis te hebben, maar je wilt een stevige basiskennis mechanica, elektriciteit en automatisering gebaseerd op de huidige informatietechnologische evolutie verwerven?

Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Duur van het modeltraject: 1,5 jaar + stage

LESPLAATS

De lessen gaan door op campus De Nayer.

RECHT OP

 • Educatief verlof: Ja
 • Opleidingscheques: Ja          

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Om in te schrijven voor deze opleiding meld je je aan op campus Jef DenynInschrijven is mogelijk vanaf zondag 27 mei 2018;

Online inschrijven is mogelijk vanaf 1 juli 2018. 

Meer info nodig ? Kom naar één van onze infosessies van het hoger onderwijs.

KOSTPRIJS

Je betaalt € 1,50 per lestijd, met een maximum van € 335 voor semester 1 (inclusief module studiecoaching), € 335 voor semester 2 (inclusief module studiecoaching), € 370 voor semester 3 en € 130 voor semester 4. De initiatiecursus kost € 18. Je schrijft je telkens in per semester. Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten. (Zie in de rubriek Vragen: vrijstelling van inschrijvingsgeld). 

Naast het inschrijvingsgeld is er nog cursusmateriaal (kopies, handboeken, enz...). Deze worden individueel aangekocht of beschikbaar gesteld via de lector.

ONDERWIJS- EN EVALUATIEREGLEMENT

Dit onderwijs- en evaluatiereglement is van toepassing op de HBO5-opleidingen die georganiseerd worden door het samenwerkingsverband Track5: CVO H.I.Kempen, CVO LBV-NVK Antwerpen, CVO Technicum Noord-Antwerpen, CVO Technische Scholen Mechelen.

PROGRAMMATIE

De lesroosters voor semester 1 zijn begin september beschikbaar en worden automatisch via mail verstuurd naar de ingeschreven studenten.