• Tweedekansonderwijs

 • Diploma secundair


 

 

EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

 • Je behaalt een volwaardig diploma. 
 • Je kan achteraf verder studeren of aan de slag op de arbeidsmarkt. 
 • Instappen kan zowel in september als in januari. 
 • De vele richtingen bekijk je best even bij ons studieaanbod. 

STRUCTUURSCHEMA

MODELTRAJECT

 • Ieder traject is aangepast aan jouw voorkennis en reeds verworven competenties.
 • Het lessenpakket is ingedeeld in kleine modules per semester waarvoor je telkens aparte deelattesten behaalt. Het geheel van je deelattesten vormt je diploma.
 • Tijdens de oriënteringsperiode bij de start leg je oriënteringsproeven af en bekijken we welke vrijstellingen je kan behalen. Op basis daarvan krijg je een persoonlijk leertraject.

NIVEAU

Je start op je eigen niveau en gaat sneller of trager naargelang je eigen mogelijkheden en tempo.

BIJKOMENDE INFORMATIE

 • Aangepaste begeleiding en zorg is voorzien.
 • Een intern pedagogische dienst staat je bij doorheen je hele studietraject. 
 • Je leervorderingen worden opgevolgd. Indien nodig sturen we je bij. 
 • We besteden veel aandacht aan studiemethode, leren leren, studieplanning, faalangsttraining en socio -emotionele begeleiding.

 

 

Een diploma secundair onderwijs opent vele deuren:

 • het geeft je toegang tot het hoger onderwijs;
 • het kan je helpen bij het vinden van een job;
 • het kan invloed hebben op promotiemogelijkheden;
 • het verleent toegang tot aanwerving in niveau C bij de overheid;
 • het is een manier om jezelf te ontwikkelen.

CERTIFICAAT / DIPLOMA

.Je behaalt een volwaardig diploma. 

TEWERKSTELLING

Je kan achteraf aan de slag op de arbeidsmarkt. 

VERVOLGMOGELIJKHEDEN

Je kan achteraf verder studeren. HBO5, Bachelor of Masteropleidingen behoren tot de mogelijkheden.

 

Waarom je je diploma secundair onderwijs nog niet behaalde, speelt geen rol. Je kan de draad terug oppikken. Wij helpen je om je traject te bepalen en ondersteunen je zodat ook jij je diploma secundair onderwijs behaalt.

INSTAPVOORWAARDEN

Of je start in september of januari, dat maakt weinig uit. Het systeem is altijd hetzelfde: je meldt je verplicht aan op de infoavond en betaalt 15 euro voor de inloopproeven. Tijdens de 10 dagen inloop word je getest, je schoolrapport e.d. nagekeken op vrijstellingen, er worden gesprekken gevoerd. Vooraf kan je al online je intake invullen en doorsturen. Daarna volgen de inschrijfdagen. Je uurrooster wordt dan pas opgemaakt.

Als laatste stap is er een onthaalmoment en starten de lessen. De lessen lopen tot half januari of half juni, gevolgd door een rapportuitreiking of diploma-uitreiking.

 

 

ON-LINE INSCHRIJVEN?

Je kan je niet on-line inschrijven voor deze opleiding. Inschrijven is pas mogelijk na een positief advies op de infosessie en na het afronden van het inloopperiode. De precieze data van onze infosessie vind je in de rubriek "infosessie". Je meldt je aan door jouw contactgegevens en de datum van jouw keuze door te sturen via een mailtje naar [email protected]. Je ontvangt een bevestiging van jouw inschrijving voor de infosessie via mail.

LESPLAATS

De lessen Algemene Vorming gaan door op campus Vijfhoek. De beroepsgerichte lessen kunnen ook op andere lesplaatsen binnen Mechelen doorgaan.

KOSTPRIJS

Je betaalt € 1,50 per lestijd, met een maximum van € 300 per semester. Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten. (Zie in de rubriek "Vragen": vrijstelling van inschrijvingsgeld). Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog € 10 cursusgeld per gevolgde module en € 5 voor het gebruik van het electronisch leerplatform per schooljaar.