Module:
Houten speelgoed maken
Inschrijvingsgeld: 
60,00 €
Kost module: 
55,00 €
Schooljaar: 
2017-2018
Semester: 
Sem 2
Begindatum: 
05/02/2017
Einddatum: 
14/05/2018
Lesmoment: 
Maandag - Avond
Traject: 
Avond
Aantal lestijden: 
40
Aantal contacturen: 
40
Aantal stageuren: 
0
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn

 

 

     

 

Mijn inschrijvingen

Er zijn nog geen inschrijvingen toegevoegd.