Module:
Grafisch ontwerper: 2 semester
Inschrijvingsgeld: 
300,00 €
Kost module: 
0,00 €
Schooljaar: 
2017-2018
Semester: 
2
Begindatum: 
01/01/2018
Einddatum: 
16/06/2018
Lesmoment: 
Maandag - Avond
Dinsdag - Avond
Woensdag - Avond
Donderdag - Avond
Traject: 
Dag
Aantal lestijden: 
0
Aantal contacturen: 
0
Aantal stageuren: 
0
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn

 

 

     

 

Mijn inschrijvingen

Er zijn nog geen inschrijvingen toegevoegd.