Module:
Engels RG 3.1
Inschrijvingsgeld: 
180,00 €
Kost module: 
5,00 €
Schooljaar: 
2018-2019
Semester: 
1
Begindatum: 
10/09/2018
Einddatum: 
15/06/2019
Lesmoment: 
Woensdag - Avond
Traject: 
Avond
Aantal lestijden: 
120
Aantal contacturen: 
120
Aantal stageuren: 
0
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn

 

 

     

 

Mijn inschrijvingen

Er zijn nog geen inschrijvingen toegevoegd.