Module:
Duits RG 1.1 A + B (afstandsonderwijs)
Inschrijvingsgeld: 
180,00 €
Kost module: 
5,00 €
Schooljaar: 
2018-2019
Semester: 
1
Begindatum: 
08/10/2018
Einddatum: 
25/05/2019
Lesmoment: 
Maandag - Avond
Traject: 
Avond
Aantal lestijden: 
120
Aantal contacturen: 
60
Aantal stageuren: 
0
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn

 

 

     

 

Mijn inschrijvingen

Er zijn nog geen inschrijvingen toegevoegd.