Module:
Coachen op de werkvloer (ma)
Inschrijvingsgeld: 
120,00 €
Kost module: 
15,00 €
Schooljaar: 
2017-2018
Semester: 
2
Begindatum: 
29/01/2018
Einddatum: 
30/06/2018
Lesmoment: 
Maandag - Voormiddag
Maandag - Namiddag
Traject: 
Dag
Aantal lestijden: 
80
Aantal contacturen: 
80
Aantal stageuren: 
0
Lesplaats: 
Campus Merode

 

 

     

 

Mijn inschrijvingen

Er zijn nog geen inschrijvingen toegevoegd.