Module:
Bijspijkertraject Frans - groep 1 - donderdag/dinsdag
Inschrijvingsgeld: 
80,00 €
Kost module: 
0,00 €
Schooljaar: 
2018-2019
Semester: 
1
Begindatum: 
08/10/2018
Einddatum: 
22/12/2018
Lesmoment: 
Dinsdag - Namiddag
Donderdag - Voormiddag
Traject: 
Dag
Aantal lestijden: 
60
Aantal contacturen: 
21
Aantal stageuren: 
0
Lesplaats: 
Campus De Vest

 

 

     

 

Mijn inschrijvingen

Er zijn nog geen inschrijvingen toegevoegd.