• Bijspijkertrajecten op Thomas More

  • Excel


 

 

Voor de opleiding die je op Thomas More koos, heb je een stevige achtergrond excel nodig. Die kennis heb je niet of onvoldoende. Dan kan deze module ervoor zorgen dat je bijgespijkerd geraakt. Tijdens een 10-tal contactmomenten worden de basisprincipes van excel grondig uitgelegd.  Achteraf kan je via zelfstudie en online opdrachten alles verwerken en verder inoefenen. Op die manier verhoog je je slaagkansen voor je januari-examen.
 

 

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

De bijspijkermodules leiden niet meteen tot een certificaat. Ze hebben wel de bedoeling om je beter voor te bereiden op je examens. Je zal je leerstof beter kunnen structuren en begrijpen, makkelijker kunnen studeren en je kansen op een geslaagde afsluiter van het academiejaar verhogen.

VERVOLGMOGELIJKHEDEN

De meeste bijspijkermodules starten bij het begin van het academiejaar en krijgen een vervolgmodule in het tweede semester. Ze ondersteunen steeds de leerstof die in je vakken aan bod komt. 

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Je bent student aan de Thomas More Hogeschool (*) in Mechelen. Bij inschrijving is echter gebleken dat je basiskennis van excel ontoereikend is om het academiejaar tot een goed einde te brengen. In dat geval is deze module iets voor jou!

(*) Interesse maar ingeschreven op een andere hogeschool? Neem contact op: info@cvotsm.be

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

10 weken. De 10 contactmomenten worden aangevuld met een percentage aan afstandsonderwijs.

LESPLAATS

Campus De Vest Thomas More

Start van de module

10 oktober      

KOSTPRIJS

Thomas More studenten betalen € 40.

ONLINE INSCHRIJVEN

Kies uit volgend schema de groep die het best in je lesrooster past en scroll verder naar de juiste link om in te schrijven.
Indien het online inschrijven niet lukt, geef ons dan een seintje via info@cvotsm.be

PROGRAMMATIE