• Business

 • Seminarie - Geografische Informatie Systemen (GIS) voor lokale besturen


 

 

Geografische Informatie Systemen (GIS) in lokale besturen aan de hand van QGIS een Open Source GIS software.

Het gebruik van Geografische Informatie Sytemen (GIS) zijn niet meer weg te denken in de processen bij lokale besturen. Wil jij meer weten over het GIS landschap  binnen de Vlaamse Overheden,  hoe je geografische data kan vinden en gebruiken en wil je leren om de GIS software Quantum GIS of QGIS te gebruiken. Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!

We werken met Open Data van de Vlaamse Overheden, waardoor deze opleiding onmiddellijk toepasbaar is op het werk.

MODELTRAJECT

Deze opleiding is georganiseerd binnen de HBO5-opleiding 'Openbare besturen' onder de module Seminarie en projectwerk. 

NIVEAU

Hoger Onderwijs, niveau 5.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Les 1: Het GIS landschap in Vlaanderen

 • De Europese INSPIRE Richtlijn en het GDI decreet
 • Geopunt: het portaal voor Geografische data van de Vlaamse Overheden
 • Kaartapplicatie en Catalog
 • GIS gebruik in gemeenten
 • GIS verplichtingen voor gemeenten

Les 2: Kennismaking met de GIS software QGIS

 • Installatie op eigen laptop en algemene instellingen
 • Menubalken en panelen
 • Geografische coördinaten en geografische projectiesystemen
 • Belangrijke plug-ins
 • Info opvragen van een kaart
 • QGIS: oefeningen

Les 3: Geografische Data

 • Vector versus raster data;
 • Lokale data versus geografische services;
 • Structuur van geografische vectordata:
 • Geografische data inladen in QGIS;
 • Basiskaarten:  Grootschalig referentiebestand, luchtfoto’s
 • QGIS: oefeningen

Les 4: Geografische Data visualiseren in QGIS

 • Legendes maken;
 • Kaarten labelen
 • Velden in een vectoriële laag
 • Schaalafhankelijke voorstellingen
 • Acties toevoegen aan een kaart
 • QGIS: oefeningen

Les 5: Tabeldata bekijken

 • Logische expressies theorie
 • Selecteren van data in een tabel via logische expressies
 • Selecteren van geografische data in de kaart
 • QGIS: oefeningen

Les 6: Nieuwe geografische vector data aanmaken

 • Aanmaken van een nieuwe datalaag
 • Punten, lijnen en polygonen digitaliseren
 • Aanvullen van de alfanumerieke data
 • QGIS: oefeningen

Les 7: Geografische data aanpassen

 • Geometrie aanpassen
 • Velden berekenen
 • Kaart layout maken
 • QGIS: oefeningen

Les 8: Geografische analyses

 • Geoprocessing: buffers, union, intersectie, clip, dissolve ,…
 • Attributen van verschillende lagen op basis van geografische locatie combineren
 • QGIS: oefeningen

Les 9: Herhalingen

 • QGIS: combinatie herhalingsoefening

 

 

 

Je behaalt het deelcertificaat "Seminarie en Projectwerk" binnen de opleiding HBO 5 Openbare Besturen. (De volledige opleiding wordt niet aangeboden!)

TEWERKSTELLING

Die wetgeving in verband met overheidsopdrachten is van toepassing voor alle overheden in België:

 • de federale overheid
 • de Vlaamse overheid
 • de lokale overheden (gemeenten, provincies en OCMW's).

 

 

Jij bent ambtenaar of toekomstige ambtenaar die:

 • werken met grondgebonden materie en geconfronteerd worden met GIS;
 • meer willen weten over het Grootschalig Referentie Bestand (GRB);
 • het Centraal Referentie Adressen Bestand (CRAB);
 • het Digitaal uitwisselingsplatform Stedenbouwkundige Informatie (DSI);
 • het Kadastraal percelen plan (CADMAP) versus de het Grootschalige Referentiebestand (GRB); 
 • hoe je gratis overheidsdata zoals de gewestplannen, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de Vlaams hydrografische atlas, de Seveso bedrijven, de vergunde windturbines, de verschillende beschermde gebieden en monumenten, ... kan consulteren en gebruiken;
 • vergunningen verlenen en snel willen weten of het te verlenen goed in de buurt van beschermde gebieden of andere objecten gelegen is waarmee bij de vergunningsverlening moeten rekening gehouden worden;
 • een geografische inventaris willen maken van objecten voor hun grondgebied waarvoor bijvoorbeeld het onderhoud moet ingepland worden.

Bij uitbreiding iedereen die meer wil weten over Geografische Informatie Systemen en met de gratis software QGIS wil leren werken al is het  om de route van de wandeling, de loopwedstrijd of fietsroute van de sportvereniging uit te tekenen en via GPX te delen met de vrienden.

INSTAPVOORWAARDEN

Je bent min. 18 jaar en in het bezit van een diploma secundair onderwijs. 
Indien je niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kan je toch starten mits het afleggen van een bijkomende toelatingsproef.

Enige ervaring in werken met gegevens op computer is wenselijk.

 

 

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Deze opleiding omvat 40 lestijden, verspreid over 9 lesavonden. Woensdagavond telkens van 18.30 u. tot 21.30 u.

LESPLAATS

De lessen gaan door op campus Jef Denyn. Computers zijn beschikbaar, maar werken op je eigen laptop, is zeker een meerwaarde!

RECHT OP

 • Educatief verlof: Ja
 • Opleidingscheques: Ja          

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Om in te schrijven voor deze opleiding meld je je aan op campus Jef Denyn

Online inschrijven is mogelijk vanaf 1 december 2016. 

KOSTPRIJS

Je betaalt € 95 (Inschrijvingsgeld, cursusmateriaal en het gebruik van het elektronisch leerplatform. Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten (Zie  de rubriek Vragen: vrijstelling van inschrijvingsgeld).

PROGRAMMATIE