• Over CVO TSM

  • Onze missie

CVO TSM is een lerende organisatie die haar medewerkers stimuleert om steeds voeling te houden met de voortdurende veranderingen binnen onze maatschappij en leeromgeving. Omgaan met nieuwe ideeën, inzetten op initiatieven, het implementeren van innovaties en experimenten aangemoedigd en anderzijds ook continu afgetoetst aan onze vooropgestelde doelen. Indien nodig sturen wij onze aanpak en processen bij. Management en medewerkers zetten samen in op scholing en ontwikkeling, met de bedoeling hun capaciteiten bij te stellen, te verdiepen en te verbeteren en als team gezamenlijke ambities waar te maken. CVO TSM biedt de mogelijkheid om levenslang en levensbreed te leren met en van mekaar, over vakgebieden heen en binnen hobby of beroep. Leren beperkt zich immers niet tot een bepaalde periode of levensfase. Elke persoon of organisatie leert voortdurend (bij) om zichzelf te ontplooien, binnen hobby of beroep, of in functie van zijn of haar maatschappelijke rol(len). Leren gebeurt ook niet alleen via een formele opleiding of scholing. Het informele leren in tal van situaties door verschillende contacten is minstens zo belangrijk. Daarom hanteert CVO TSM een brede kijk op verschillende vormen van leren.

CVO TSM wil voor elke cursist een leerpartner zijn. Als lerende organisatie gelooft het centrum sterk in participatie. Het beleidsteam stelt zich steeds responsief op, luistert naar vragen en apprecieert inbreng van elk individu. De medewerkers hebben respect voor ieders mening en proberen een omgeving te creëren waarin iedereen volledig zichzelf kan zijn. Als gelijkwaardige partners gaan leerkrachten en cursisten samen de uitdaging aan om op een professionele manier kennis en vaardigheden uit te bouwen. Binnen een adequaat leerproces wordt de nieuwsgierigheid die nodig is om zichzelf meer en meer te ontplooien en te ontwikkelen geprikkeld. Kwaliteit is het grootste aandachtspunt. CVO TSM hecht veel belang aan de expertise van zijn medewerkers. Beleid en leerkrachten bewaken het aanbod en de inhoud van de lessen, opdat die altijd in overeenstemming zijn met de richtlijnen van de overheid. Relevante evaluatie en regelmatige bevraging van alle betrokkenen helpen om de kwaliteit op peil te houden of zo nodig bij te sturen. De kritische inzichten van al de partners zijn ontzettend belangrijk opdat CVO TSM blijft evolueren en verbeteren. Om een stevige samenwerking te garanderen, tekent CVO TSM ook voor “openheid”. CVO TSM wil op een transparante manier inzicht verlenen in de structuren, de aanpak van het centrum, het beleid, de leerkrachten en de cursussen.

CVO TSM verplicht zich ertoe om elke cursist op de best mogelijke manier doorheen zijn of haar individuele leerproces te begeleiden. Daarvoor doet het centrum beroep op de vakkundigheid en de rijke expertise van haar medewerkers. De leerkrachten worden met zorg aangeworven en vanuit het beleid ook voortdurend opgevolgd en gevormd. Ze garanderen een kwaliteitsvol onderwijs. Door hun toewijding en hun passie voor het lesgeven creëren zij een aangename, open leeromgeving waarin ieder individu zichzelf kan zijn. Elke cursist wordt met respect voor zijn of haar specifieke talenten en kwaliteiten behandeld. In een sfeer van vertrouwen krijgt iedereen de kans om zichzelf volgens zijn behoeften te ontplooien en op zijn eigen snelheid te ontwikkelen.

CVO TSM: Waar passies elkaar ontmoeten…