• Zorg

 • Onthaalouders (gezinsopvang)


 

 

 • In de module ‘kennsimaken met en werken in de gezinsopvang’ maak je kennis met de vele aspecten van de job van kinderbegeleider in de gezinsopvang. Bij elk aspect ga je na wat dit betekent voor jou in jouw situatie. Op basis van duidelijke informatie over de job en een kritische zelfreflectie kan je tot een doordachte keuze komen en je goed voorbereiden op je start als onthaalouder.
 • Werkende onthaalouders kunnen zich via andere modules binnen de onthaalouderacademie bijscholen. Je leert niet alleen verzorgende vaardigheden, ook je pedagogische, je animatieve en samenwerkingsvaardigheden (met ouders) worden ontwikkeld. Om met een juiste houding naar kinderen te kijken en hen te begeleiden, leer je kritisch stil te staan bij jezelf.

MODELTRAJECT

 • De module ‘Kennismaken met en werken in de gezinsopvang’ is opgebouwd uit 7 lesdagen.

Afhankelijk van de start volg je les op dinsdag, op vrijdag of op zaterdag, telkens van 09.00 u. tot 16.00 u.

Je bent verplicht aanwezig te zijn tijdens de contactmomenten. De module wordt tweemaal per schooljaar aangeboden.

 • De modules over het jonge kind binnen de onthaalouderacademie worden aangeboden in gecombineerd onderwijs.

Er zijn 5 contactmomenten op school, telkens op zaterdag van 09.00 u. tot 13.00 u. Je bent verplicht aanwezig te zijn tijdens de contactmomenten.

Er worden per schooljaar twee modules aangeboden, één per semester.

Na overleg met de trajectbegeleider is het ook mogelijk om modules te combineren.

NIVEAU

Geen voorkennis vereist.

 

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Je behaalt een deelcertificaat van de gevolgde module:

 • ‘Kennismaken met en werken in de gezinsopvang’
 • ‘Het jonge kind begeleiden’
 • ‘Verzorging van het jonge kind en EHBO’
 • ‘Spelen met het jonge kind’
 • ‘Omgaan met ouders’
 • ‘Individuele praktijkbegeleiding’

Deze deelcertifcaten situeren zich op het niveau van het secundair volwassenonderwijs en zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

De andere deelcertificaten dragen bij tot de kwalificering van werkende onthaalouders die nog een certificaat of diploma Begeleider in de Kinderopvang moeten behalen tegen 2024.

TEWERKSTELLING

Deze deelcertificaten zijn eveneens erkend door Kind en Gezin.

Met het deelcertificaat ‘kennismaken met en werken in de gezinsopvang’ kan je starten als onthaalouder.

De andere deelcertificaten dragen bij tot de kwalificering van werkende onthaalouders die nog een certificaat of diploma Begeleider in de Kinderopvang moeten behalen tegen 2024.

 

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

 • Om te kunnen starten met de module ‘Kennismaken met en werken in de gezinsopvang’ moet je 18 jaar of ouder zijn en deelnemen aan de infosessie.
 • De andere modules binnen de onthaalouderacademie staan open voor werkende onthaalouders of voor kinderbegeleiders die reeds werken in de kinderopvang. Voor de start neem je deel aan een infosessie.

De precieze data van onze infosessie vind je in de rubriek "infosessie". Je kan de module starten in september of in februari. De plaatsen zijn beperkt, meld je dus tijdig aan voor de infosessie!

 

 

 

DUUR VAN DE MODULE

Duur module 'Kennismaken met en werken in de gezinsopvang': 7 weken à rato van 1 lesdag per week.

 • Lesdag zaterdag: start in oktober 2016
 • Lesdag vrijdag: start in februari 2017

​Duur modules van de onthaalouderacademie: 1 semester à rato van 1 contactmoment per maand.

 • Lesdag zaterdag: start in september 2016
 • Lesdag zaterdag: start in februari 2017

LESPLAATS

Je volgt les op campus Merode.

RECHT OP

 • Educatief verlof: Ja
 • Opleidingscheques: Ja          

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Inschrijven is pas mogelijk na een positief advies op de infosessie. De precieze data van onze infosessie vind je in de rubriek "infosessie". Je meldt je aan door jouw contactgegevens en de datum van jouw keuze door te sturen via een mailtje naar kinderzorg@cvotsm.be. Je ontvangt een bevestiging van jouw inschrijving voor de infosessie via mail. 

KOSTPRIJS

Je betaalt € 1,50 per lestijd, met een maximum van € 300 per semester. Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten. (Zie in de rubriek "Vragen": vrijstelling van inschrijvingsgeld). Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog € 10 cursusgeld per gevolgde module en € 5 voor het gebruik van het elektronisch leerplatform per schooljaar.