• Nederlands - Specifiek aanbod

  • Beter schrijven


 

 

Je kent al behoorlijk wat Nederlands, maar je wilt je kennis graag op peil houden en uitdiepen. Zowel mondeling als schriftelijk focussen we op een aantal specifieke taalproblemen. 

 

NIVEAU

Deze module ligt op het niveau van RG 2.4. Voorkennis is een must.

 

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Je ontvangt een officieel erkend deelattest.
 

VERVOLGMOGELIJKHEDEN

Je kunt deze cursus herhalen, zo vaak je wilt. De klasgroep bepaalt immers de focuspunten, wat elke module uniek maakt. Met jouw actieve inbreng verwerf je steeds meer taalzekerheid.

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Je hebt een 2.4 niveau bereikt, maar je voelt zelf dat je vooral qua schrijven nog onzeker bent en dat je best wat opfrissing en uitdieping kunt gebruiken? Dan is deze cursus zeker iets voor jou!  
Om deel te nemen, hoef je geen cursist op CVO TSM te zijn, ook met een certificaat van een ander CVO mag je inschrijven.

  

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Je volgt gedurende 11 weken één lesmoment per week. 
We voorzien 2 opstartmomenten per schooljaar.

LESPLAATS

Deze avondmodule gaat door op campus Merode.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Online inschrijven is voor deze opleiding niet mogelijk. Je kan je aanmelden op één van onze secretariaten.

KOSTPRIJS

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 0,60 per lestijd. Voor inburgeraars is de inschrijving gratis.
Onder bepaalde voorwaarden geniet je een gedeeltelijke vrijstelling. 
Je betaalt wel altijd voor je cursusmateriaal en het gebruik van het elektronisch leerplatform.

PROGRAMMATIE