• Nederlands - Specifiek aanbod

  • Correcter spreken (Logopedie)


 

 

Je leert je in tal van authentieke situaties beter en correcter uitdrukken. Binnen een aantal concrete gespreksthema’s focussen we op uitspraak en articulatie. Na deze cursus heb je een aantal tips en trics achter de hand om vlotter en duidelijker te spreken. 

 

NIVEAU

Deze module maakt deel uit van RG 1. Voorkennis is niet vereist.

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Je ontvangt een officieel erkend deelattest.
 

VERVOLGMOGELIJKHEDEN

Je kan deze module hernemen zoveel je wilt.

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Je hebt RG 1 afgerond en kan een certificaat 1.2 voorleggen.
Om in te schrijven, hoef je geen cursist op CVO TSM te zijn, je registratie bij het Huis van het Nederlands is wel in orde.

 

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Je volgt 2 lesmomenten gedurende 8 weken, in de vroege namiddag.
We voorzien 3 opstartmomenten per schooljaar.

LESPLAATS

De lessen gaan door op campus Merode.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Online inschrijven is voor deze opleiding niet mogelijk. Je kan je aanmelden op één van onze secretariaten.

KOSTPRIJS

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 0,60 per lestijd. Voor inburgeraars is de inschrijving gratis.
Onder bepaalde voorwaarden geniet je een gedeeltelijke vrijstelling. 
Je betaalt wel altijd voor je cursusmateriaal en het gebruik van het elektronisch leerplatform.

PROGRAMMATIE