• Nederlands - Specifiek aanbod

  • Vlot en helder spreken (Logopedie)


 

 

Je leert je in tal van authentieke situaties beter en correcter uitdrukken. Binnen een aantal concrete gespreksthema’s focussen we op uitspraak en articulatie. Na deze cursus heb je een aantal tips en trics achter de hand om vlotter en duidelijker te spreken. 

 

NIVEAU

Deze module maakt deel uit van RG 2. Je kan een certificaat van RG 1 voorleggen.

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Je ontvangt een deelcertificaatsupplement.
 

VERVOLGMOGELIJKHEDEN

Je kan deze module hernemen zoveel je wilt.

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Je hebt het certificaat van RG 1 behaald.
Om in te schrijven, hoef je geen cursist op CVO TSM te zijn, je registratie bij het Agentschap Integratie en Inburgering is wel in orde.

 

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Overdag: 2 lesmomenten van 2 u. gedurende 5 weken.
's Avonds: 1 lesavond van 2 u. gedurende 11 weken.

LESPLAATS

De lessen gaan door op campus Merode.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Online inschrijven is voor deze opleiding niet mogelijk. Je kan je aanmelden op één van onze secretariaten.

KOSTPRIJS

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 0,60 per lestijd. Voor inburgeraars is de inschrijving gratis.
Onder bepaalde voorwaarden geniet je een gedeeltelijke vrijstelling. 

PROGRAMMATIE