• Nederlands

  • Nederlands voor anderstaligen


 

 

Dankzij onze intensieve opleidingen, leer je op zeer korte tijd Nederlands.
Wij organiseren:
richtgraad 1 (1.1. en 1.2.)

  • mondeling én schriftelijk (4 halve dagen per week)

richtgraad 2 (2.1., 2.2., 2.3. en 2.4)

  • mondeling (2 halve dagen per week)
  • schriftelijk (2 halve dagen per week)
  • mondeling en schriftelijk (4 halve dagen per week)

 richtgraad 3 (3.1 en 3.2) en 4 (4.1 en 4.2) worden ingericht op vraag van de cursisten en/of wanneer mogelijk.

Daarnaast zijn er: conversatielessen, uitspraakoefeningen (logopedie), opleidingen rond vlot en correct schrijven en solliciteren speciaal voor anderstaligen.
 

NIVEAU

In RG 1.1 starten we van nul. Voorkennis is niet vereist.

 

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Na iedere module ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van een richtgraad krijg een certificaat.  Deze documenten zijn door de overheid erkend. Ze beantwoorden ook aan de richtlijnen van het Europese Referentiekader (ERK). Dat systeem maakt het mogelijk om de taalcompetenties van studenten over de grenzen heen te beschrijven en te vergelijken.

TEWERKSTELLING

Als je Nederlands spreekt, verhoog je hier in Vlaanderen zeker je kansen op de arbeidsmarkt.

VERVOLGMOGELIJKHEDEN

Nederlands opent de weg naar een beroepsopleiding of verdere studies aan een hogeschool of universiteit. Onze trajectbegeleider bekijkt samen met jou welke mogelijkheden je hebt, binnen CVO TSM of in andere onderwijsinstellingen.

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Alle nieuwe kandidaten, moeten eerst naar het Huis van het Nederlands, Brusselpoortstraat  8, 2800 Mechelen.
Het “doorverwijzingsformulier” dat je daar krijgt, heb je nodig om in te schrijven.

Bij inschrijving breng je mee:

  • de doorverwijzing van het Huis van het Nederlands
  • je paspoort
  • eventuele attesten van andere CVO’s.

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Dagmodules = 5 a 10 weken
Avondmodules = 11 weken
Gedurende een schooljaar kan je 3 tot 7 modules afwerken.

LESPLAATS

De lessen gaan door op campus Merode. We bieden hier zowel dag- als avondmodules aan. 
Eventueel komt er dit schooljaar ook een module 1.1 op campus Waver. Mogelijke start: 12/9. Interesse? Mail: info@cvotsm.be

RECHT OP

  • Educatief verlof: Ja
  • Opleidingscheques: Ja

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Online inschrijven is voor deze opleiding niet mogelijk. Je regelt je inschrijving op één van onze secretariaten. 

KOSTPRIJS

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 0,60 per lestijd. Voor inburgeraars is de inschrijving gratis.
Onder bepaalde voorwaarden geniet je een gedeeltelijke vrijstelling.  (Zie  Vragen: vrijstelling van inschrijvingsgeld).
Je betaalt wel altijd voor je cursusmateriaal en het gebruik van het elektronisch leerplatform. 

PROGRAMMATIE