• Zorg

 • Mentor op de werkvloer


 

 

In deze module leer je hoe je stagiaires kan begeleiden in het kader van hun werkplekleren en hoe je nieuwe medewerkers kan ondersteunen in het ingroeien in hun nieuwe job. Je krijgt zicht op de vele aspecten van het mentorschap en je werkt aan je begeleidings- en coachingsvaardigheden. In dit proces sta je kritisch stil te bij jezelf en je eigen begeleidinsstijl.

MODELTRAJECT

Deze module is een uitbreiding bij de opleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) Kinderopvang en Zorgkundige. 

Je volgt 1 dag per maand les, telkens op vrijdag van 08.20 u. tot 17.00 u. Je bent verplicht aanwezig te zijn tijdens de contactmomenten.

NIVEAU

Geen voorkennis vereist.

 

 

 

CERTIFICAAT 

Je verwerft een modulecertificaat van de SVO-uitbreidingsmodule 'mentor op de werkvloer'.

TEWERKSTELLING

Je werkgever krijgt een lastenverlaging wanneer je deze mentoropleiding hebt gevolgd. Deze lastenverlaging is een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgevers normaal gezien moeten betalen voor hun werknemers die begeleider/opleider zijn (de "mentors"). 

Meer info: doelgroepvermindering voor mentors

 

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

 • Je bent tewerkgesteld in de zorgsector.
 • Je beschikt over een certificaat van de opleiding:
  • jeugd- en gehandicaptenzorg
  • begeleider-animator voor bejaarden
  • begeleider in de kinderopvang
  • begeleider in de buitenschoolse kinderopvang
  • zorgkundige

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Deze module duurt 80 lestijden, start op 20 januari 2017 en eindigt op 06 juni 2017.

Je volgt één dag les per maand: vrijdag.

RECHT OP

 • Educatief verlof: Ja
 • Opleidingscheques: Ja          

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

LESPLAATS

Je volgt les op campus Merode.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Inschrijven kan op het secretariaat. Je kan voor deze module online inschrijven. Wens je meer informatie, heb je specifieke vragen, ...? Kom langs op het secretariaat of stuur een mailtje naar zorg@cvotsm.be.

KOSTPRIJS

Je betaalt € 1,50 per lestijd. Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten. (Zie in de rubriek "Vragen": vrijstelling van inschrijvingsgeld). Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog € 10 cursusgeld per gevolgde module en € 5 voor het gebruik van het elektronisch leerplatform per schooljaar.

PROGRAMMATIE