• HBO5

  • Boekhouden


 

 

Heb jij oog voor details, inzicht, doorzettingsvermogen en zin voor nauwkeurigheid? Heb je een logische geest? Wil je die cijfers kunnen interpreteren en analyseren om van daaruit beslissingen te kunnen nemen?

STRUCTUURSCHEMA

Deze opleiding is modulair en omvat 7 clusters die op hun beurt uit één of meerdere modules bestaan. In totaal zijn er 19 modules. Wie alle modules succesvol beëindigt, behaalt een graduaatsdiploma Boekhouden.

Bij de samenstelling van je traject moet je rekening houden met de ‘volgtijdelijkheid’ van sommige modules: je kan pas starten in bepaalde modules als je eerst een andere module hebt gevolgd.

MODELTRAJECT

Je kan de volledige opleidingen in 3 jaar afronden, zie modeltraject. Als je vrijstellingen hebt, kan dit sneller. Voor meer info: neem gerust contact op met de trajectbegeleider.

BIJKOMENDE INFORMATIE

A1 - Basis dubbel boekhouden

Je leert het systeem van het dubbel boekhouden toepassen.

ECTS-fiche

A2 - Aanvullend dubbel boekhouden

Je leert een dubbele boekhouding (grootboek en journaal) voeren die leidt tot het opstellen van een jaarrekening.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de module "Basis dubbel boekhouden" (A1).

ECTS-fiche

A3 - Computerboekhouden

Je leert een volledige boekhouding op de computer uitvoeren aan de hand van een boekhoudpakket.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de module "Basis dubbel boekhouden" (A1).

ECTS-fiche

A4 - BTW 

Je verwerft praktische kennis met betrekking tot BTW.

ECTS-fiche

B1 - Vennootschapsrecht

Je leert de juridische structuur van de verschillende vennootschapsvormen en raakt wegwijs in de wetgeving terzake.

ECTS-fiche

B2 - Vennootschapsboekhouden 

Je leert de levensloop van een vennootschap boeken én een financieel plan opstellen.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de module "Aanvullend dubbel boekhouden" (A2).

ECTS-fiche

B3 - Vennootschapsbelasting

Je verwerft praktische kennis omtrent vennootschapsbelasting.

ECTS-fiche

C1 - Sociale wetgeving

Je leert de geldige reglementering en wederzijdse rechten en plichten van de werkgevers en werknemers en dit zowel bij de tot standkoming van de arbeidsovereenkomst als tijdens de lopende duur en bij de beëindiging van de overeenkomst. Je krijgt zich op de diverse sectoren van de sociale zekerheid.

ECTS-fiche

een inzicht in de geldende reglementering en wederzijdse rechten en
plichten van de
werkgevers en werknemers en dit zowel bij de totstandkoming van de
arbeidsovereenkomst als tijdens de lopende duur en bij de beëindiging van de
overeenkomst.
De cursist krijgt inzicht in de diverse sectoren van de sociale zekerhei

C2 - Personenbelasting 

Je leert een personenaangifte invullen, het belastbaar inkomen bepalen en de verschuldigde belastingen berekenen.

ECTS-fiche

C3 - Burgerlijk, handels- en economisch recht

Je verwerft inzicht in de verschillende juridische aspecten uit het burgerlijk- en het handelsrecht die betrekking hebben op het werkterrein van de boekhouder.

ECTS-fiche

D1 - Bank- en beurswezen 

Je krijgt zicht op het economisch belang en de juridische omkadering van het Belgisch en internationaal bank- en beurswezen. Je verwerft kennis op het vlak van de verschillende betaalmiddelen, kredietvormen en beleggingsproducten.

ECTS-fiche

D2 - Financiële algebra 

Je leert verschillende rekenkundige bewerkingen uitvoeren en aflossingsplannen berekenen en opstellen.

ECTS-fiche

E1 - Financiële analyse

Je leert methoden om de informatie in de jaarrekening juist te analyseren en te interpreteren.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de module "Basis dubbel boekhouden" (A1).

ECTS-fiche

E2 - Audit 

Je krijgt inzicht in de activiteiten die plaats hebben bij de uitvoering van de diverse auditaspecten binnen een onderneming.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de module "Aanvullend dubbel boekhouden" (A2).

ECTS-fiche

E3 - Kostprijsberekening

Je leert door middel van verschillende kostprijstechnieken de kostprijs berekenen alsook de gegevens in een analytische boekhouding verwerken.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de module "Basis dubbel boekhouden" (A1).

ECTS-fiche

e cursist leert d.m.v. verschillende kostprij
stechnieken de kostprijs berekenen alsook de
gegevens in een analytische boekhouding te verwerke
n.

E4 - Consolidatie 

Je leert een consolidatiekring en de bijhorende consolidatiemethode bepalen én je leert de consolidatie toepassen door middel van journaalposten.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de module "Aanvullend dubbel boekhouden" (A2).

ECTS-fiche

F1 - Kostenbeleid en budgettering

Je leert voorstellen voor het financieel en kostenbeleid van een eenvoudige onderneming formuleren.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de module "Kostprijsberekening" (E3).

ECTS-fiche

F2 - Organisatie en communicatie

Je leert een boekhoudafdeling organiseren en coördineren.

ECTS-fiche

leert een boekhoudafdeling organiseren e
n coördinere
leert een boekhoudafdeling organiseren e
n coördinere

G1 - Projectwerk

Je doet stage in een boekhoudkundig bedrijf waar je bewijst dat je als boekhouder niveau 5 de vereiste competenties bezit.

ECTS-fiche

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Je behaalt het diploma van gegradueerde Boekhouden. Je diploma wordt uitgereikt door Thomas More Hogeschool én CVO TSM.

TEWERKSTELLING

Je bent op de arbeidsmarkt meteen inzetbaar op middengeschoold niveau 5.

VERVOLGMOGELIJKHEDEN

Je kan het aanvultraject Professionele Bachelor Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit volgen binnen het samenwerkinsgverband Track5.

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Je kan rechtstreeks instromen wanneer je minimaal een diploma secundair onderwijs hebt.

Je kan tevens de opleiding aanvatten wanneer je slaagt in een toelatingsproef. Je neemt best contact op met de trajectbegeleider voor meer informatie.

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Duur van het modeltraject: 3 jaar voor het modeltraject

LESPLAATS

De lessen gaan door op campus Jef Denyn.

RECHT OP

  • Educatief verlof: Ja
  • Opleidingscheques: Ja          

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Om in te schrijven voor deze opleiding meld je je aan op campus Jef DenynInschrijven is mogelijk vanaf zondag 29 mei 2016.

Online inschrijven is mogelijk vanaf 1 juli 2016. 

 Meer info? Kom naar één van onze infosessies.

KOSTPRIJS

Je betaalt € 1,50 per lestijd, met een maximum van € 300 per semester. Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten. (Zie in de rubriek "Vragen": vrijstelling van inschrijvingsgeld). Naast het inschrijvingsgeld betaal je, afhankelijk van de module, een beperkte bijdrage voor het cursusgeld. Per schooljaar betaal je eenmalig  5 voor het gebruik van het elektronisch leerplatform per schooljaar.

PROGRAMMATIE