• Techniek

  • Automecanicien personen- en lichte bedrijfswagens


 

 

In deze opleiding worden basisvaardigheden en technieken aangeleerd met betrekking tot het uitvoeren van een beperkt onderhoud, het uitvoeren van een periodiek onderhoud, het uitvoeren van een onderhoud voor de technische inspectie, het uitvoeren van eenvoudige frequente herstellingen, het klaarmaken van een nieuwe wagen, het uitvoeren van minder eenvoudige, maar frequente herstellingen en het beperkt reviseren van motoren.

STRUCTUURSCHEMA

NIVEAU

De opleiding wordt ingedeeld als onderwijs van de derde graad van het technisch secundair onderwijs.

BIJKOMENDE INFORMATIE

De totale opleiding omvat 840 Lt (lestijden) en bestaat uit 10 modules:

Basis Metaal
Samen met het handmatig uitvoeren van bewerkingen op verschillende metalen wordt hier de basis gelegd voor het bedienen van machines en het kiezen van het juiste snijgereedschap. (40 Lt)

Basis Lassen
Omvat de beginselen van de meest voorkomende las- en soldeerprocedés. Je ervaart dat lassen een verbindingstechniek is waarbij de beheersing van het smeltbad een grote handvaardigheid vraagt. Je leert veilig omgaan met lastoestellen. (40 Lt)

Basis Elektriciteit
Je leert eenvoudige elektrische verbindingen en elektrische schakelingen maken. Je raakt vertrouwt met de belangrijkste elektrische grootheden. Je leert elektrisch testgereedschap te hanteren zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. Na het voltooien van deze module kan je zelfstandig en verantwoord met elektrische energie omgaan. (40 Lt)

Klein Onderhoud - Bandenmontage 1
In deze module wordt vooral aandacht besteed aan het uitvoeren van een beperkt onderhoud volgens de instructies van de constructeur en het vervangen van eenvoudige mechanische en elektrische onderdelen. (120 Lt)

Klein Onderhoud - Bandenmontage 2
In deze module komt vooral het vervangen en herstellen van banden aan bod. Er wordt ook aandacht besteed aan het veilig en hygiënisch werken. Dit houdt onder meer in dat de werkplaats en het materiaal moet onderhouden worden en dat men beschermende maatregelen moet nemen voor de veiligheid en gezondheid van zichzelf en anderen. (80 Lt)

Demontage Montage
omvat het verwijderen en terugplaatsen van grote gehelen of componenten van het voertuig. In deze module zal men vooral aandacht schenken aan het leren lezen van instructies van de constructeur en het aanleren van een goede werkmethode om mechanische en elektrische onderdelen alsook accessoires te verwijderen en te monteren. Je leert afval en restproducten selectief verwijderen en sorteren volgens de geldende milieuvoorschriften. (120 Lt)

Motoren 1
Naast onderhoudsactiviteiten worden courante reparaties aan motoren van personen- en lichte bedrijfswagens uitgevoerd. Beperkte revisies aan het motorblok uitvoeren, onderdelen van in- en uitlaat onderhouden en werkzaamheden aan de koeling vormen de belangrijkste onderwerpen binnen deze module. (120 Lt)

Motoren 2
Naast onderhoudsactiviteiten worden courante reparaties aan motoren van personen- en lichte bedrijfswagens uitgevoerd. Controleren en afstellen van verbrandingsmotoren vormen de belangrijkste onderwerpen binnen deze module. (80 Lt)

Voertuigen 1
Het onderhouden van versnellingsbakken en eindreducties van personen- en lichte bedrijfswagens. (120 Lt)

Voertuigen 2
In deze module zal men de ophanging, stuurinrichting en remsystemen van personen- en lichte bedrijfswagens onderhouden. (80 Lt)

 

*Klein Onderhoud voor autoliefhebbers*

Je hebt een passie voor auto's en je wil graag aan je eigen wagen sleutelen en deze onderhouden. In deze cursus leer je basisvaardigheden en technieken aan om een onderhoud en eenvoudige herstellingen uit te voeren aan je wagen. (120 Lt)

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Voor elke module die je succesvol hebt gevolgd, krijg je een deelcertificaat. Wanneer je bent geslaagd voor alle modules, behaal je het certificaat Mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens. Als je reeds een diploma secundair onderwijs hebt behaald of je hebt een Aanvullende Algemene Vorming (AAV) gevolgd in het volwassenenonderwijs, dan behaal je een diploma Mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens.  

TEWERKSTELLING

Met het certificaat van Mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens kan je aan het werk in een garage. 

DIPLOMA SECUNDAIR?

 

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Je kan starten in deze module vanaf 16 jaar en ouder. Er is geen diploma of specifieke voorkennis vereist.

De modules “Basis Elektriciteit”, “Basis Metaal” ,“Basis Lassen” ,“Klein Onderhoud – Bandenmontage 1 en 2” en “Demontage Montage” zijn instapvrije modules.

De modules “Basis Elektriciteit”, “Basis Metaal” ,“Basis Lassen” ,“Klein Onderhoud – Bandenmontage 1 en 2” en “Demontage Montage” zijn de instapvoorwaarde voor het volgen van de modules “Motoren 1 en 2” en “Voertuigen 1 en 2”. 

 

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Met vier lesmomenten per week kan je de opleiding afronden op twee jaar. 

LESPLAATS

Je kan de lessen volgen op campus Jef Denyn.

RECHT OP

  • Educatief verlof: Ja
  • Opleidingscheques: Ja          

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Om in te schrijven voor deze opleiding meld je je aan op het secretariaat van campus Jef Denyn

Online inschrijven is mogelijk vanaf 1 juli 2018. 

KOSTPRIJS

Je betaalt €1,50 per lestijd, met een maximum van € 300 per semester en per opleiding.  Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten (zie rubriek Vragen: vrijstelling van inschrijvingsgeld). Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog een bijdrage voor materialen.

    

PROGRAMMATIE